ش., 12/12/2020 - 06:27 admintb

فراخوان سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ در خصوص آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

عکس
فایل های صوتی

فراخوان سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ در خصوص آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد استان تهران

شماره کارت: ۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۷-۲۵۹۷

شماره شبا: Ir860630503908011502323312

شماره حساب: 5039.80.11502323.312

گروه جهادی بسیج ستاد آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد 

افزودن دیدگاه جدید